Chương trình diễn ra chỉ vẹn vẹn 1 giờ 30 phút, nhưng hai anh DŨNG TRẦN, founder đồng thời là CEO của mWork, và anh ĐỖ TUẤN ANH, CEO đồng thời là founder của Appota đã mang đến muôn vàn những chia sẻ xoay quanh chủ đề Startup Mobile.

Xem Thêm