Lý do đóng cửa do Đối tác không còn hỗ trợ để Game phát triển, đó cũng chính là điều mà Nhà điều hành luôn cảm thấy trăn trở nhất dù vẫn muốn 7.0 ra đời để phục vụ anh em đang mong chờ nhưng phải nói lời tạm biệt.

Xem Thêm